Συλλογή έργων μικρογλυπτικής (τερακότες) του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη


Σαράντα μία ιερατικές μορφές στέκουν μετωπικές καλωσορίζοντας με δώρα τον επισκέπτη του Ιδρύματος. Τα έργα αυτά από πηλό του Θ. Παπαγιάννη είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την λιτή , προαιώνια τεχνική κατασκευής αγαλματιδίων από τερακότα , δηλαδή ψημένη γη. Οι μορφές αυτές είναι μικρές σε μέγεθος , όμως η αγέρωχη στάση , η μετωπικότητα και η λιτότητα της κατασκευή ς τους προκαλούν τον θαυμασμό.