Συλλογή Ζωγραφικής , χαρακτικής


Η συλλογή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό έργων γνωστών Ηπειρωτών ζωγράφων , χαρακτών κ.λ.π όπως : Θ.Μαϊπα , Α.Μανέκα , Ν.Συνίκη-Παπακώστα ,Γ.Τσιούρη , Τ.Δογορίτη , Στ.Τσιόδουλου , Β.Σταύρου , Δ.Γούση , Α.Φαρίδη , Μ.Σπέγγου , Α.Λιάκου , Μ.Λιτσοπούλου , Ο.Σέλλιου , Μ.Χατζηαντωνίου , Π.Νουτσοπούλου , Μ.Βλαχοπούλου-Παπανικολάου. Γ.Μήτση, Ε.Χλίτσιου, Π.Λαρδά, Βερονίκης Ροντογιάννη , Δ.Τσιρογιάννη , Χρ.Γκαλντέμη ,Π.Ζιαμπίρα κ.λ.π. Μερικά έργα στη συνέχεια