Βιβλιοθήκη του ιδρύματος

Card image
Card image
Card image

Η βιβλιοθήκη

Το Ίδρυμα διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη έξι χιλιάδων περίπου βιβλίων με θέματα κυρίως την ιστορία, την λαογραφία, και της τέχνης της ευρύτερης περιοχής του νομού Ιωαννίνων. Επίσης περιλαμβάνει και επιστημονικά περιοδικά ιστορίας, λαογραφίας. Τέχνης όπως πχ τα Ηπ. Χρονικά, το Ηπ. Ημερολόγιο, τα Ηπ. Γράμματα, τις εκδόσεις της Ηπ. Εταιρείας, το δελτίο της Ιστορικής και Εθν. Εταιρείας, τα Θυσαυρίσματα, τον Σκουφά, την Ηπ. Εστία, τον Παρνασσό, τα Χρονικά Αισθητικής, τα Κερκυραϊκά Χρονικά κ.λ.π.

Εξάλλου στην βιβλιοθήκη υπάρχει και τμήμα στην Γαλλική γλώσσα βιβλίων με θέματα την Ευρωπαϊκή ιστορία και τέχνη, δωρεά του αείμνηστου συμπολίτη μας Γ. Βακόλα.

Η βιβλιοθήκη είναι επισκέψιμη τις ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος.