Συλλογή μικρογλυπτικής


Περιλαμβάνει δεκάδες έργα σημαντικών Ηπειρωτών γλυπτών . Έργα τα οποία αναρτώνται στους χώρους του Ιδρύματος κατά διαστήματα σε περιοδικές εκθέσεις και συνεχώς αυξάνει ο αριθμός τους από τις δωρεές όπως: Θ.Παπαγιάννη , Ν.Χουλιαρά , Γ.Χαλάστρα , Δ.Γούση , Κ.Οικονόμου , Δ.Τσιρογιάννη , Σπ.Λισγάρα , Χρ.Λάμπρου , Ι.Φλούδα , Ευδ.Παπαγεωργίου , Λένας Ναυρόζογλου κ.α. .Ακολουθούν μερικές εικόνες από τα έργα: