Συλλογή φωτογραφιών Αλκιβιάδη Λαμπρινού


Αλκιβιάδης Λαμπρινός :Φωτογράφος , φαρμακοποιός .΄Εζησε και έδρασε στη πόλη των Ιωαννίνων πριν την απελευθέρωσή της .Οι περισσότερες φωτογραφίες του δημοσιεύονται για πρώτη φορά με το λεύκωμα που εξέδωσε το 2019 το ΄Ιδρυμα και χρονολογικά αναφέρονται στην περίοδο από το 1889 έως το 1906.Σ΄ αυτές αντικατοπτρίζονται με σαφήνεια τόσο πτυχές μίας ολόκληρης εποχής – προαπελευθερωτικής - των Ιωαννίνων όσο και ο προσωπικός καλλιεργημένος κόσμος του φαρμακοποιού - φωτογράφου.