Συλλογή ενδυμάτων και κεντημάτων της Εσθήρ Γκανή


Η ανεύρεση , η συντήρηση , η διατήρηση και η έκθεση των ενδυμάτων, κεντημάτων και των προσωπικών αντικειμένων της Εσθήρ Γκανή αποσκοπεί να καταστήσει κυρίως στους μαθητές οικεία την μορφή , τις συνήθειες και την καθημερινή εικόνα της δημιουργού του Ιδρύματος Εσθήρ Γκανή.