Συλλογή μοναδικών Λιθογραφιών


Οι λιθογραφίες έχουν θέμα την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων (Χρηστίδης , Χάουπτ , Αριστεύς κ.λ.π.).Είναι συλλογή που απέκτησε από συλλέκτες το Ίδρυμα.