Card image
Card image
Card image


Tο ίδρυμα Γκανή συμμετέχει στις πολιτιστικές και επιστημονικές δραστηριότητες της περιοχής του νομού Ιωαννίνων

Oργανώνει συναυλίες, εκθέσεις, πραγματοποιεί εκδόσεις, παραστάσεις κ.λ.π


Tο ίδρυμα Γκανή διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη έξι χιλιάδων περίπου βιβλίων με θέματα κυρίως την ιστορία, την λαογραφία, και την τέχνη της ευρύτερης περιοχής του νομού Ιωαννίνων. Επίσης περιλαμβάνει και επιστημονικά περιοδικά ιστορίας, λαογραφίας.

Tο ίδρυμα Γκανή διαθέτει μεταξύ άλλων συλλογές μικρογλυπτικής, ζωγραφικής, φωτογραφιών, χαρακτικών και λιθογραφιών


Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα - Παρασκευή : 9.00 - 14.00

Κάθε Τετάρτη απόγευμα: 18.00 - 21.00


Οδηγίες υγιεινής για την ασφαλή λειτουργία του Ιδρύματος

Ενημέρωση - Συστάσεις

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Βιβλιοθήκη

Card image

Συλλογές

Card image

Εκδόσεις

Card image

Εκδηλώσεις

Card image